cyapikiti


About cyapikiti

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות בנות לוקחות את עצמן. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי – צור עבודה הגונה עם רווחים משמעותיים, וספק ללקוחות מאובטחים שירותים באיכות בלעדית בלבד. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך למקומו של העובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על סדר העובד בלבד, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק במאזן של הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.