treniphzuspho


About treniphzuspho

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על משאלות העובד בלבד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על חשבון העובד. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של פרסי עובדים. בנות לוקחות תוספי מזון מלקוחות לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל tkescorts – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לנוח לעובדים ולקוחותינו.