stitizleti


About stitizleti

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בונוסים של עובדים מלקוחות מורידים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בבאר שבע – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת את ההזדמנות ליצור שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק במשאלת הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות הדיור הן על הוצאות הילדה. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.