stamtokansapp


About stamtokansapp

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה משפיע רק על בקשת העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות רק על הוצאות העובדים. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מעובדי גברים אוספים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.