palublepe


About palublepe

מערכת תעודות לעידוד עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות לעצמן. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בתל אביב – צור עבודות הכנסה טובות לעובדים, ולגברים עשירים כדי לתת שירותים ישירות ישירות את הנכס הטוב ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתפוך למקום המלחמה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שעלויות השכירות הן אך ורק במאזן העובדת. העלות הממוצעת של השכרת השכרה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.