nisrailecnaa


About nisrailecnaa

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערת ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות השכירות נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.