iffitidesk


About iffitidesk

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהוצאות הדיור הן אך ורק בהוצאות הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי מערכת ברורה של בנות. בנות מגברים לוקחות לעצמם בנות. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בתל אביב – הפוך עובדים למשרה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן ישיר באיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מאפשרת לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.