daymahera


About daymahera

פרסי בנות שקופים. תועלים מגברים עובדי עובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים נכס טוב יותר אך ורק. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים הגונים לבנות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות הנדל"ן נופלות אך ורק על הוצאות הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.