bradabexes


About bradabexes

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. הכל משפיע רק על בקשת העובד, מכיוון שתשלום ההסדר נופל בדיוק על כתפי העובד. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. העובדים משאירים לעצמם טיפים מלקוחות. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי במרכז – צור עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, ולתת לגברים מעוניינים לתת שירותים באיכות טובה במיוחד. גישה זו מעניקה באופן בלעדי כוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחות שלנו.